Verzonden in 2-3 werkdagen Uitgebreide beeldbank met Quotes, Colors & Prints

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Dit is de privacy- en cookieverklaring van Modulari B.V., hierna verder aangeduid als Modulari. Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle producten en activiteiten van Modulari.
Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens? Wij zijn als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres: Kerkstraat 73
Postcode: 6987 AB
Plaats: Giesbeek

KvK: 64860396
E-mailadres: [email protected]

Telefoonnummer: 088 - 1919000 (tijdens kantooruren)
Whatsapp: 06 - 51 87 01 05

In deze privacyverklaring informeren wij je hoe Modulari jouw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken. Daarmee geven wij aan dat wij voldoen aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als ook aan de Telecommunicatiewet en Cookiewet (samen de toekomstige e-Privacyverordening).

Modulari respecteert de privacy van alle klanten, abonnees, betrokkenen en ook bezoekers van de website en webshop. https://modulari.com is de website van Modulari.

Wij zorgen er verder voor dat de persoonlijke informatie die wij van jou ontvangen, vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en goed wordt beveiligd zodat ze niet zomaar in verkeerde handen kunnen vallen.

Het komt echter wel voor dat wij gegevens delen met anderen, omdat zij ons ondersteunen in onze bedrijfsvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boekhouder, printpartner, nieuwsbriefaanbieder of hostingpartij.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten van Modulari. Wees je er dus van bewust dat Modulari niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van ons.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder, oftewel de privacywaakhond van Nederland, ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst Modulari jou naar de website van de AP: http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE Modulari KAN VERZAMELEN

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Modulari van jou kan verwerken, afhankelijk van de situatie:

· Jouw voor- en achternaam;
· Jouw adresgegevens;
· Jouw geboortedatum;
· Jouw telefoonnummer;
· Jouw e-mailadres;
· Jouw klantnummer;
· Jouw uploads;
· Jouw social media accountnamen;
· Jouw review;
· Jouw IP-adres;
· Locatiegegevens;
· Gegevens over jouw activiteiten op de website;
· Jouw klik- en koopgedrag;
· Jouw bestelgegevens;
· Gegevens over jouw surfgedrag;
· Bankrekeningnummer;
· Internetbrowser en apparaat type;
· Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Modulari verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van klanten, websitebezoekers of andere betrokkenen.

Kinderen

Modulari heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM IS HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS NODIG?

Voor het verwerken van persoonsgegevens moeten wij doelen hebben bepaald.
Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van producten van Modulari en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief) aan Modulari verstrekt.
De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de AVG zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

1. Het algemeen belang;
2. Het gerechtvaardigd belang;
3. Vitale belangen;
4. Op basis van een overeenkomst;
5. Op basis van een wettelijke plicht;
6. Op basis van toestemming.

Bij ieder doel moet Modulari een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. In onderstaande tabel is dat weergegeven:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Voor het bijhouden van jouw bestelstatus en bestelgegevens Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om contact met je te kunnen opnemen (bv. telefonisch, Whatsapp, schriftelijk, e-mail), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
5. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Gerechtvaardigd belang
6. Om producten te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. Modulari verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8.Voor het verwerken van jouw reacties onder een blogpost op onze website of op een van de social media kanalen Gerechtvaardigd belang
9. Voor gepersonaliseerde e-mails en een verjaardagskado Gerechtvaardigd belang
10. Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, zodat je een bestelling kan plaatsen en jouw eigen gegevens kunt wijzigen of aanpassen Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
11. Voor het toepassen van marketing, direct marketing en retargeting Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij nemen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen (zoals profilering). Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Modulari) tussen zit.

Op deze manier kunnen wij kunnen wij onze website steeds verbeteren en kunnen wij je gepersonaliseerde producten aanbieden.

Als voorbeeld: Modulari gebruikt je gegevens om haar shop aan te passen aan je klik- en koopgedrag, zodat we je persoonlijker en relevanter kunnen benaderen. Dit betekent dat we de volgorde van getoonde artikelen kunnen aanpassen voor betere vindbaarheid van artikelen waarvan wij denken dat ze voor jou relevanter zijn, de plaatsing of zichtbaarheid van bepaalde aanbiedingen in de shop kunnen wijzigen en bepaalde pagina's of diensten anders kunnen inrichten.
Dit kan eventueel worden gebaseerd op eerdere bestellingen en andere gegevens als jij die hebt opgegeven in je account bij Modulari.

Door gegevens over je online klik- en koopgedrag te analyseren, kunnen wij segmenten opbouwen en jou in één of meer `segmenten` onderbrengen. Segmenten zijn groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben, bijvoorbeeld regio of prijsgevoeligheid. Deze segmenten worden gebruikt voor het personaliseren van de shop en uitingen.
Ook worden zij gebruikt voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties in onze shop en via websites van derden. Tot slot kunnen segmenten worden gebruikt voor campagnes op onze websites of in onze app. We vragen hiervoor altijd jouw toestemming.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Modulari bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Van de genoemde persoonsgegevens onder het kopje 'PERSOONSGEGEVENS DIE Modulari KAN VERZAMELEN' geven wij hieronder aan hoe lang wij deze bewaren:

Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw voor- en achternaam 7 jaar (Belastingwetgeving) Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden
Jouw adresgegevens 7 jaar (Belastingwetgeving) Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden
Jouw geboortedatum Zolang je actieve klant bij ons bent tot 5 jaar erna Zodat wij jou gepersonaliseerde mails kunnen sturen en een cadeau voor jouw verjaardag
Jouw telefoonnummer Zolang je actieve klant bij ons bent tot 5 jaar erna Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van onze nieuwsbrief Zodat wij jou kunnen informeren of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw klantnummer Zolang je actieve klant bij ons bent tot 5 jaar erna Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw uploads 3 maanden na bestelling Zodat we je recente bestelling nog kunnen terughalen
Jouw review Oneindig tenzij je een verzoek tot verwijdering indient Omdat jij deze informatie actie en uit vrije wil achterlaat
Jouw IP-adres 6 maanden Modulari analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Jouw locatiegegevens 6 maanden Modulari analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Gegevens over jouw activiteiten op de website 50 maanden Modulari analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Klik- en koopgedrag 6 maanden Zodat we jou persoonlijker en relevanter kunnen benaderen
Jouw bestelgegevens Zolang je actieve klant bij ons bent tot 5 jaar erna Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden of contact met je kunnen opnemen
Gegevens over jouw surfgedrag 6 maanden Modulari analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Bankrekeningnummer Zolang je actieve klant bij ons bent tot 5 jaar erna Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden
Internetbrowser en apparaattype 6 maanden Modulari analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt Zolang je actieve klant bij ons bent tot 5 jaar erna Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Modulari verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Modulari blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Modulari (persoons)gegevens:

Derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Boekhouder Verwerkingsverantwoordelijke Om de omzet- en jaaraangiftebelastingaangifte te doen Inkoop- en verkoopfacturen
Facturatiesysteem Verwerker Om facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.
Clouddienst Verwerker Om de bestellingen via de website te kunnen uitvoeren NAW-gegevens, bestelgegevens, IP-adressen bij orders.
Online nieuwsbrief-provider Verwerker Om je nieuwsbrieven te kunnen sturen Naam en emailadres
Email- en websiteprovider (hostingpartij) Verwerker Voor de website en e-mails Versleutelde gegevens
Bank Verwerkingsverantwoordelijke Om betalingen van klanten te kunnen uitvoeren Bankrekening, naam, adres
Telefoondienst Verwerker Om contact met je te kunnen opnemen Jouw telefoonnummer
Printdrukkerij Verwerker Om je bestellingen te kunnen printen/drukken Jouw klantgegevens
Pakket inpakker en bezorgdienst Om je bestellingen te kunnen leveren Jouw NAW-gegevens
UX-designer Verwerker De user experience en om verbeteringen door te voeren Gegevens van Google Analytics
Online marketing bureau Verwerker Marketing Google Analytics en eventuele social media-gegevens
Bestelaccount webshop Verwerker Om je bestelling te kunnen plaatsen · Besteldata
· Bestelnummers/ordernummers
· Details van je bestellingen, zoals aantal bestellingen, bedragen, (type) artikelen, artikelnummers, aantal, kleur en prijs
· Bezorgdata- en tijden
· Bezorgkosten
· Overzicht betalingen
· E-mailadres voor e-mailvoorkeur
· Je betaalvoorkeuren (wel of niet op krediet bestellen)
· Jouw bezorgvoorkeuren (mogen jouw bestellingen wel of niet bij de buren worden bezorgd)

DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EU te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EU in te zetten. Deze bedrijven zijn altijd gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. We maken bijvoorbeeld gebruik van diensten van een Amerikaanse partij die servers in Nederland heeft staan.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

We informeren jou welke rechten je allemaal hebt op basis van de AVG. Wil je deze rechten in de praktijk brengen, dan kun je hieronder lezen hoe dat precies moet.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Modulari in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]
Modulari zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met twee maanden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Het is ook mogelijk om in jouw eigen account, gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Modulari.

Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Bijvoorbeeld als je niet meer van onze diensten en producten gebruik wil maken, maar naar een andere adviseur of coach overstapt.

INDIENEN KLACHT

Modulari wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de AP), als je van mening bent dat Modulari niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Modulari wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Modulari gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele, analytische en tracking cookies

Modulari maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van de website van Modulari.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij van jou geen toestemming te vragen.
Modulari maakt ook gebruik van tracking cookies, maar daarvoor vragen we altijd eerst om jouw toestemming.

Google Analytics

Wij willen graag weten hoe jij als bezoeker gebruik maakt van onze website. We zijn dan in staat om onze website te optimaliseren. Hieronder lees je hoe dat in zijn werk gaat.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Wij hebben Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, maar alleen nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven via de website.

Google stelt zich te houden aan de 'Privacy Shield principles' en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media

Wij zijn ook actief op verschillende social media. Wanneer je onze socialmediapagina's bezoekt of als je er commentaar op plaatst, kunnen wij of door ons ingeschakelde dienstverleners, gegevens over je gebruik verzamelen. In het bijzonder kunnen wij gegevens verzamelen over door jou geplaatste openbare posts over Modulari. Deze gegevens verwerken wij om je gedrag en voorkeuren beter te begrijpen.

Als je via social media communiceert met ons, bijvoorbeeld als je commentaar plaatst, media uploadt, een boodschap verzendt of op een like knop klikt, kunnen wij gegevens over je ontvangen, zoals je (gebruikers)naam, woonplaats, e-mailadres en geslacht. Wij gebruiken die gegevens om zo goed mogelijk op je te reageren.

Op de website van Modulari zijn ook socialmediaknoppen opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken") of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram, Pinterest en YouTube. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram, Pinterest of YouTube zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van voorgaande social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de socialmedia-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Verder kunnen onze YouTube-videos op onze website worden geplaatst, maar deze worden in de privacy-modus geplaatst.

De socialmedia-accounts stellen zich te houden aan de 'Privacy Shield principes' en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook-pixel

Wij maken gebruik van een zogenaamde "Facebook-pixel". Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Er wordt dan door Facebook een cookie geplaatst op mijn website.
Wij gebruiken een Facebook pixel om:

· de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst);
· vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website;
· je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zodat je geen irrelevante advertenties te zien krijgt.

Via de link hieronder, kun je lezen je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Tijdens het bezoeken van mijn website wordt een gebruikersprofiel opgebouwd. Facebook kan deze gegevens aan derden verschaffen als Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover er derden zijn die namens Facebook deze informatie verwerken. Facebook is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens en bepaalt dus bijvoorbeeld zelf hoe lang zij de gegevens bewaren, met welk doel en op welke grondslag. Facebook kent een eigen privacy-beleid, dat je hier kunt vinden: https://www.facebook.com/about/privacy/

Opt-out

Als je niet wil dat jouw gegevens getrackt worden, dan raden wij je aan om privacy-bevorderende browser-plugins te installeren. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

We hebben een aantal van onze beveiligingsmaatregelen op een rijtje gezet:

· De website van Modulari maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
· Natuurlijk maken we bij de vergrendeling van onze devices gebruik van sterke wachtwoorden;
· We werken de onze software en de website regelmatig bij;
· We zorgen ervoor dat je account beveiligd is en dat niemand van buiten of binnen kan inloggen en zo bij je gegevens kunnen komen.
· Je wachtwoord wordt versleuteld bij ons opgeslagen;
· We voorzien onze website van regelmatige en automatische veiligheidsscans;
· Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software;
· De server van onze e-commerce clouddienst zal verdachte veelvuldige verzoeken blokkeren (i.v.m. hack/DoS pogingen voorkomen), loggen en melden aan ons beheer;
· Alleen onze eigen medewerkers hebben toegang tot je gegevens om hun werk te kunnen doen;
· Derde partijen (verwerkers hierboven genoemd) die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Modulari verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

WIJZIGINGEN

Tot slot, onze meest actuele privacy- en cookieverklaring vind je steeds op onze website.

Verzendkosten

Verzendkosten

Levertijd:
4 werkdagen *
Prijs:
€ 4,95
Levertijd:
4 werkdagen *
Prijs:
€ 4,95
Levertijd:
5 werkdagen *
Prijs:
€ 4,95
Levertijd:
5 werkdagen *
Prijs:
€ 5,95
Levertijd:
6 werkdagen *
Prijs:
€ 5,95
Levertijd:
6 werkdagen *
Prijs:
€ 5,95
Levertijd:
6 werkdagen *
Prijs:
€ 6,95
Levertijd:
5 werkdagen *
Prijs:
€ 4,95
Levertijd:
6 werkdagen *
Prijs:
€ 8,95
Levertijd:
6 werkdagen *
Prijs:
€ 6,95
Levertijd:
6 werkdagen *
Prijs:
€ 7,95
Levertijd:
7 werkdagen *
Prijs:
€ 7,95
Levertijd:
4 werkdagen *
Prijs:
€ 5,95
Levertijd:
8 werkdagen *
Prijs:
€ 7,95
Levertijd:
6 werkdagen *
Prijs:
€ 6,95
Levertijd:
6 werkdagen *
Prijs:
€ 6,95
Levertijd:
6 werkdagen *
Prijs:
€ 9,95
Levertijd:
6 werkdagen *
Prijs:
€ 7,95
Levertijd:
6 werkdagen *
Prijs:
€ 7,95
Levertijd:
5 werkdagen *
Prijs:
€ 5,95

* afhankelijk van de drukte bij de vervoerder